Laatu

Hyvällä laadulla pyrimme siihen, että rakennuskohteemme ja tuotteemme vastaavat tilaajan ja niiden käyttäjien asettamia vaatimuksia.

Rakennustyössä laatu syntyy hyvin pitkällä aikavälillä, joka alkaa jo hankkeen tuotannon suunnittelusta sekä valmistelusta ja jatkuu koko hankkeen ajan. Taustalla on aina toimenpiteitä varmistamassa, että paras mahdollinen laatu saadaan säilytettyä koko projektin ajan.

Suunnittelijoiden, aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien valinnassa otetaan huomioon heidän kykynsä toimittaa virheettömiä tuotteita tai palveluita sopimusten mukaisesti. Aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa kehitetään yhteistyössä laadunvarmistusta ja toiminnan tehokkuutta.

Rakennusliike Somero Oy:n laatujärjestelmä täyttää SFS-ISO 9001 -standardin vaatimukset. Tällä varmistetaan koko yrityksen toiminnan ja tuotteiden laatu.

ISO 9001 COL banneri150 150 RALA patevyys RGB